Ekofi

Kancelář daňového poradce
Bc. Blanka Marková
Ing. Eva Marková
Title
Přejít na obsah
Kancelář daňového poradenství založila v roce 1993 Blanka Marková. V současné době daňové poradenství poskytují dvě daňové poradkyně, zapsané v Komoře daňových poradců.

Kancelář poskytuje služby v oblasti zastupování klientů před Finančním úřadem, zpracování daňových přiznání, konzultace v oblasti uplatňování daňových zákonů.

Zpracování účetnictví a mzdové evidence pro kancelář zajišťuje společnost Mavisoft s.r.o., se kterou kancelář sdílí společné prostory.

Považujeme za samozřejmé, že dohoda s klientem platí, i kdy je pouze ústní.  Obě daňové poradkyně se přihlásily k Etickému kodexu Komory daňových poradců. Pravidelné vzdělávání považujeme za základ naší práce, bez neustálého sledování zákonných novel se v tomto oboru nelze udržet na kvalitní úrovni.
Kancelář komunikuje v angličtině a němčině.

Kancelář využívá také prostory na adrese U Sparty 512/10, Praha 7 – Bubeneč

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Našim cílem je provést klienty úskalím daní a účetnictví tak, aby nemuseli mít strach z kontrol Finančního úřadu. Zastupujeme naše klienty na základě plné moci.
S většinou našich klientů máme uzavřenou generální plnou moc k zastupování. V případě zpracování daňových přiznání uzavíráme jednorázovou plnou moc ke zpracování daňových přiznání v prodloužené lhůtě do konce června. Jsme připraveni poskytnout klientům jak zastoupení v běžné činnosti, zastoupení při kontrolách a také v případě sporů s Finančním úřadem. V oblasti daní, auditu a účetnictví nabízíme pomoc při zpracování závěrek, přiznání.
V případě požadavku klienta vypracujeme písemná stanoviska a rozbory, školení jejich zaměstnanců.
Za samozřejmé považujeme individuální přístup a důvěrnost nám sdělených informací. Daňový poradce je vázán mlčenlivostí zákonem

Publikační činnost: Účetní portál, MF Dnes
(c) 2018 Mavisoft s.r.o.
Návrat na obsah